top of page
  • kaarnakustannus

Helki Kallion uudessa teoksessa asuinneliöt kohtaavat lähimetsän
Juuso Myllykoski 5.2.2024


Sanataiteen monipuolisen ammattilaisen Helki Kallion runoteoksessa Neliöitä || Metsiä

tarkastellaan asuinympäristöä ja metsää kaikilla aisteilla. Kallion runoja, visuaalisia runoja,

aforismeja ja muita tekstejä on aikaisemmin julkaistu Suomessa ja ulkomailla antologioissa ja

lehdissä, suomeksi ja englanniksi. Helmikuussa 2024 julkaistava Neliöitä || Metsiä onkin

osoitus tekijänsä laaja-alaisuudesta – teos yhdistelee kuvaa ja runoutta ja sisältää myös

visuaalisia runoja sekä aseemista kirjoitusta.


-Minulla oli ajatus, että haluan tehdä jotakin, missä yhdistyy käsin kirjoittaminen ja

tekeminen, kuva ja teksti, Kallio sanoo.


Teoksen sivuilla abstraktit muodot kommunikoivat sujuvasti asuntoaiheisten runojen kanssa.

Paikan ja paikattomuuden tunne kulkevat mukana läpi teoksen.


-Teoksen syntyyn ovat vaikuttaneet kokemukset ja muistiinmerkinnät muuttaessani vuosien

aikana asuntopakolaisena paikasta toiseen.


Teoksen runot aistivat asuinneliöitä tarkkaavaisesti. Kallio sanoo työstäneensä teosta

pandemia-aikana, mikä on varmasti vaikuttanut runoihin. Uusia oivalluksia syntyy, kun tuttua

ympäristöä saa havainnoida ajan kanssa. Runoista välittyvä kiireettömyys saa ajantajun

hämärtymään.


Yhtenä teoksen teemoista on metsä, joka on kiinnostavassa suhteessa asuinneliöihin. Kallio

kertoo väliaikaisten asuinpaikkojen lähimetsien, puiden ja polkujen kulkevan mukana eri

tavalla kuin entisten asuntojen seinät: henkireikinä ja yksityiskohtina muistoissa.


Metsä on ollut Kalliolle tärkeä teema jo pitkään.


- Minulle ovat tuttuja myös tehdaspaikkakunnat, missä puunkäyttö näkyy, kuuluu ja haisee.

Toisaalta seuraan mielenkiinnolla metsiin liittyviä ajankohtaisia aiheita. Esimerkiksi

vanhojen ja luonnontilaisten metsien suojelu, luontokato, talousvaikutukset ja poliittinen

päätöksenteko ovat nousseet entistä voimakkaammin julkiseen keskusteluun niin Suomessa

kuin muualla.


-Metsästä puhutaan monella eri suulla, niin faktaa kuin fiktiota, Kallio jatkaa.

Ympäristökatastrofin myötä ihmisen ja koko yhteiskunnan metsäsuhde on muutospaineen

alla. Siksi on tärkeää kuulla uusia ja erilaisia puheenvuoroja metsästä. Teoksessaan Kallio

käsittelee ainutlaatuista metsäsuhdettaan ennen kaikkea visuaalisen runouden sekä aseemisen

kirjoittamisen keinoin.


Työskentelymetodien suhteen Kallio kertoo kaipaavansa aikaa ajattelulle ja työskentelevänsä

mielellään käsin kynän ja paperin kanssa. Visuaalisen runouden yhteydessä myös sakset

käyvät tarpeellisiksi.


-Metsä-teemaisen sarjan osalta minulla oli aluksi ajatuksena tehdä teoksista pelkästään

fyysinen näyttelykokonaisuus. Mutta työprosessin edetessä tuntui mielekkäältä muuntaa

molemmat teoksen sarjoista myös digitaaliseen muotoon eli yhdistää käsin ja koneella

tekeminen, Kallio sanoo ja jatkaa kertomalla, että osa teokseen ”Neliöitä || Metsiä”

painetuista kuvista on olemassa myös tauluina.


Teoksen julkaisutilaisuudessa nähdäänkin myös visuaalisen runouden näyttely, jonka osia

sisältyy julkaistavaan teokseen.


Työskentelytavoiltaan Kallio on siis monipuolinen tekijä. Monipuolinen on myös hänen

kokemuksensa sanataiteen ja tekstin parissa. Kallio on esiintynyt monilla runolavoilla, myös

yhteistyössä muusikoiden kanssa. Hän on ollut mukana erilaisissa runouden projekteissa

runoilijana, esiintyjänä ja tuottajana ja työskennellyt sanataiteen sekä luovan toiminnan

ohjaajana.


Neliöitä || Metsiä on osoitus sanataiteen ilmaisukeinojen runsaudesta. Kallion tiivis teos

yllättää laaja-alaisuudellaan ja saa lukijan tarkastelemaan tuttua arkiympäristöä uusin silmin.

Kallio ei kuitenkaan halua tarjota luku- tai lähestymisohjeita teokseensa.


-Jokainen tekee, näkee, kokee, lukee ja tulkitsee omalla tavallaan.


Neliöitä Metsiä -haastatteluvastauksia, Kaarna / Juuso Myllykoski, 31.1.2024

コメント


bottom of page