top of page

Tietosuojaseloste

Yleistä

 

Kaarna Kustannus on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa tietojen käsittelyyn.

Tällä sivulla kerromme asiakkaillemme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Kaarna Kustannuksen (www.kaarnakustannus.com) palveluita.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havainnoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Käytämme tietoja:

 • Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen

 • Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen

 • Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen

Sivuston tietojen käsittely perustuu asiakkaan ja Kaarna Kustannuksen väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen, sivuston käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin.

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Kaarna Kustannus

Turku, Varsinais-Suomi

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla: kaarnakustannus@gmail.com

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

Käyttäjän itsensä antamat tai henkilön tunnistavat tiedot:

 

 • Tunnistamistiedot, kuten nimi

 • Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

 • Maksutiedot ja laskutustiedot, mikäli tuotteesta tehdään palautus

 • Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot

 • Ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot

 • Toimitusehdot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite

 • Tuotearvostelut

 • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot

 • Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

Laskutustietojen antaminen on pakollista tilatessasi Kaarna Kustannuksen verkkokaupasta.

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Kaarna Kustannus säilyttää asiakastietoja EU:n alueella.

Henkilötietojen käsittelyssä ja teknisissä ratkaisuissa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä mm. tiedon konsolidointi, minimointi, pseudonymisointi, anonymisointi ja enkryptaus. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Henkilötietoihin pääsyä valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Asiakastietoihin on pääsy vain Kaarna Kustannuksen omilla työntekijöillä sekä vastuutoimijoilla. Kukin henkilökunnastamme näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Tietojen käsittelystä vastuussa oleva taho:

Kaarna Kustannus -työryhmä

Turku, Varsinais-Suomi

Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa Kaarna Kustannuksen järjestelmistä.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei

 • Kuluttajakauppaa koskevien vastuiden täyttäminen

 • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla

 • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen kaupan tietokannoista ja järjestelmistä

 

Millaisia oikeuksia minulla on?

 

Asiakkaana sinulla on oikeus:

 • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista

 • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista

 • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

 

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi luotonantotiedot) tai oikeus.

 

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Kuinka saan järjestelmään itsestäni tallennetut tiedot?

 

Voit pyytää Kaarna Kustannuksen järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä sähköpostilla: kaarnakustannus@gmail.com.

 

Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?

 

Kaarna Kustannus on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa käsittelyyn.

Asiakas voi koska tahansa pyytää Kaarna Kustannusta poistamaan omat tietonsa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

 

Huom! Joissain tapauksissa kaikkea tietoa ei voida poistaa ja lainsäädäntö voi vaatia säilyttämään osan asiakkaaseen liittyvästä tiedosta.

 

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

 

Luovutamme joitakin tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi.

 

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa myös analytiikka- ja personointitarkoituksiin. Hyödynnämme ostokäyttäytymis- ja selaustietoja yhteistyökumppanien kanssa, jotta voimme paremmin tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Analytiikka- ja personointitarkoituksiin käytetty tieto on anonymisoitua tai pseudonymisoitua aina mahdollisuuksien mukaan.

 

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

 

Välitämme tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Analytiikka- ja tilastointikumppaneille (Google Analytics, Facebook Pixel)

 • Kuljetusliikkeelle, jos valittu toimitustapa on kuljetus noutopisteeseen, lähimpään postiin tai perille asti

 • Tuotteen toimittajalle suoratoimitustuotteita tilattaessa

 • Osalle huoltoyhtiöistä välitetään tilaukseen liittyviä tietoja huollon yhteydessä

 • Tullille

 • Perintäyhtiölle, laskujen erääntyessä ja siirtyessä perintään

 

Kaarna Kustannus huolehtii tietoja siirrettäessä ja käsiteltäessä tietoturvan ja -suojan korkeasta tasosta EU:n Tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kolmansien osapuolten tietojenkäsittelyn tason varmistuskeinoina ovat Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet, konsernia sitovat tietosuojasäännökset (BCR-järjestely), EU-US Privacy Shield -sopimus tai muu tietosuoja-asetuksen mukainen hyväksytty tapa.

 

Asiakas voi rajata tietojen luovuttamista markkinointi- ja analytiikkatarkoituksiin. Tutustu yksityisyystoimintoihin tilinhallinta-sivulla.

 

Käytetäänkö kaupan sivuilla evästeitä?

 

Kyllä. Lue lisää evästeistä ja siitä kuinka Kaarna Kustannus niitä käyttää Evästekäytännöt-sivulta.

 

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?
 

Tietosuojaseloste voi muuttua palveluiden kehityksen takia tai muusta syystä. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

 

Voit kysyä tietosuoja-asioista sähköpostilla:

kaarnakustannus@gmail.com

bottom of page